Polityka bezpieczeństwa informacji

 1. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl.
  3. Serwis smartpower.polsl.pl przetwarza dane osobowe użytkowników, zgodnie z obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym do poprawnego działania serwisu. Przetwarzanie tych danych prowadzone jest m.in. w celu udzielienia odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym, znajdującym się na podstronie „Kontakt".
  4. Korzystanie z serwisu przez użytkownika wymaga każdorazowo udzielenia jego zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym.
  5. W przypadku, gdy użytkownik nie ukończył 16 lat, zgodę taką wyraża opiekun prawny (rodzic).
  6. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych korzystanie z serwisu może okazać się ograniczone, utrudnione lub całkowicie niemożliwe.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  1. Wprowadzenie danych do formularza kontaktowego oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, w którym osoba, której dane dotyczą w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w zakresie niezbędnym do poprawnego działania serwisu.

 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wystarczy w tym celu zaprzestanie działań, które tą zgodę każdorazowo potwierdzają tzn. wyrażenia zgody pod formularzem kontaktowym.
 4. Dostęp do danych osobowych
  1. Dostęp do danych osobowych użytkowników będą mieć wyłącznie pracownicy Politechniki Śląskiej oraz czlonkiowie Studenckiego Koła Naukowego SmartPower upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie.
  2. Dane osobowe użytkowników nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 5. Okres przechowywania danych
  1. Dane użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do komunikacji z użyktownikiem.

 6. Pozostałe informacje
  1. Podstawą do przetwarzania udostępnionych danych osobowych jest wyrażona zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  2. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje użytkownikowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne.
  5. Dane udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Zgoda na wykorzystanie plików cookies (tzw. ciasteczek)
  1. Serwis smartpower.polsl.pl używa plików cookies. Przechowywane w tych plikach informacje pozwalają dostosować serwis do potrzeb użytkownika oraz wykorzystywane są w celach statystycznych. Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik korzystający z serwisu WWW nie wyłączy w przeglądarce możliwości stosowania plików cookies oznacza to, że wyraża zgodę na ich stosowanie w tym serwisie. Dodatkowe informacje na temat plików cookies są dostępne pod adresem : http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
  2. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę użytkownika na powyższe działania dotyczące wykorzystania plików cookies (tzw. ciasteczek).

 8. Podstawa prawna:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).

Serwis smartpower.polsl.pl przetwarza dane osobowe uzytkownikow w zakresie okreslonym w dokumencie o nazwie polityka bezpieczenstwa informacji. Korzystanie z tego serwisu wymaga udzielenia kazdorazowo zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie okreslonym w powyzszym dokumencie.

Zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposob okreslony w dokumencie o nazwie polityka bezpieczenstwa informacji.

Tak, zgadzam się.